Kommaregler og kommatest

Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive. På Språkrådets side om kommaregler kan du lese mer om dette, og der kan du også leke deg igjennom en liten test for å se hva du har lært.