Faguttrykk

I boka er en del faguttrykk merket med *. Forklaringen på disse og andre finner du her.