Fra teori til praksis; Tak- og membrantekkerfaget

Taket er hovedtema i denne boka som er skrevet for utøvere av tak- og membrantekkerfaget. Boka skal fordype informasjonen gitt i Klima- energi- og miljøteknikk som ble utgitt i 2010 på Gyldendal Undervisning. Vi har samlet bransjens egen guide i tekketeknikk og har også lagt inn preaksepterte løsninger fra Takprodusentenes Forskningsgruppe.
Løsningene blir stadig forbedret ettersom nye materialer og verktøy blir tilgjengelig, og ikke minst må de tilpasses forventede klimaendringer.