Del C, kapittel 5 - Herdeteknologi

Sementens reaksjon med vann har vist seg å være en svært pålitelig og forutsigbar kjemisk prosess. For en gitt betongsammensetning vil reaksjonsforløp og egenskapsutvikling foregå med svært lite variasjon.

Reaksjonen avgir en god del varme, og er samtidig temperaturfølsom, dvs. reaksjonshastigheten er større ved høye temperaturer enn ved lave. Det betyr at herding av betong er en selvforsterkende prosess hvis vi lar den frigitte varmen føre til temperaturøkning i konstruksjonen.

Denne temperaturøkningen er imidlertid ikke helt uproblematisk; høye herdetemperaturer kan gi redusert sluttfasthet. Dessuten kan temperaturforskjellene i betongtverrsnittet, eller mellom den herdende betongen og tilstøtende konstruksjoner, gi fare for opprissing. Kunnskapen om effekten av herdetemperatur på egenskapsutvikling og faren for termisk opprissing i herdefasen kalles «herdeteknologi».