Del B, kapittel 6 - Proposjonering

Å proporsjonere en betong er å velge delmaterialer og sette dem sammen
slik at:

  • Den herdete betongen oppnår de foreskrevne egenskapene med tilstrekkelig margin
  • Den ferske betongen får tilstrekkelig støpelighet til at betongen lar seg støpe ut og komprimere med ønsket støpeteknikk
  • Risikoen for tilfeldige feil og mangler er på et akseptabelt nivå
  • Økonomiske hensyn er ivaretatt