Norsk på byggeplassen

Norsk på byggeplassen, - Kort og godt!,
En hjelp til å skrive og dokumentere.

Dette heftet er meint som eit bindeledd mellom norskfaget og yrkesfaga knytte til bygg- og anleggsteknikk. Heftet er eit supplement til gjeldande norskbøker.

Her på bokasnettressurs.no vil det liggje oppgåver og anna øvingsstoff i skjeringspunktet mellom norsk og yrkesfag.

 Denne boka finst berre på bokmål, og derfor vil alle ressursar som er forbunde med boka også vere på bokmål.