Norsk på byggeplassen

Norsk på byggeplassen, - Kort og godt!,
En hjelp til å skrive og dokumentere.

Et hefte som er ment som et bindeledd mellom norskfaget og yrkesfagene knyttet til bygg- og anleggsteknikk. Heftet er et supplement til eksisterende norskbøker.

Her på bokas nettressurs vil det ligge oppgaver og annet øvelsesstoff i skjæringspunktet mellom norsk og yrkesfag.