Stillasbyggerfaget

Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg
  • bygging av stillaser på eksisterende bygg
  • være planlegger, arbeidsleder og koordinator for prosjekter
  • bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri
  • rigge, stroppe og planlegge ved kranløft
  • industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk»