Lærerressurser

Lærerressurs
 
Lærerressursen består av to hovedområder:

Pedagogisk ressurs
Tipsliste på arbeidsmåter, forslag til nettsider og ulike innfallsvinkler i forhold til det å nå kompetansemål.
Tipsliste for vurderingssituasjoner, eksempler på underveis- og sluttvurdering og forslag til egenvurdering. Her vil også til en hver tid gjeldende forskrifter ligge tilgjengelig.

Fagressurs
Her finner du undervisningsopplegg, oppgaver, fagtekster, artikler, ferdige powerpoint presentasjoner og forslag til bøker, nettsteder, kurs, fagtidsskrifter osv. 
  
Interesserte lærere kan sende e-post til post@bnf.as og motta brukernavn og passord.