Betong – regelverk, teknologi og utførelse

Boka er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg,
avhengig av behov og interesse.


Del A – Betong som byggemateriale, er en kortfattet innføring i betongens verden, med korte og oversiktlige kapitler om regelverk, egenskaper og miljøpåvirkning.


Del B – Betongens sammensetning, struktur og egenskaper, går dypere inn i materialteknologien og ser på sammenhengen mellom delmateraler, blandingsforhold, materialstruktur og betongens egenskaper som bygningsmateriale, både i byggeperioden og i ferdig konstruksjon.


Del C – Bygging med betong, viser hvordan systemet av lover, forskrifter og standarder binder sammen prosjektering og utførelse av betongarbeider. Her beskrives mer detaljert hvordan vi kan planlegge og gjennomføre betongarbeidene for å sikre at vi utnytter betongmaterialets og betongkonstruksjonens potensiale fullt ut.