Framside » VG 3

VG 3

Her vil du finne fagstoff og læringsressursar knytte mot kompetansemål i læreplanane for dei forskjellige faga på vg3. Du vil også finne fordjupingsstoff som er eigna innanfor vg1 bygg- og anleggsteknikk og dei tilhøyrande vg2-områda.