15 Løftetabeller for ulike typer løfteredskap

Løfteredskapstabeller (populært kalt løftetabeller) er hjelpemidler for raskt å kunne finne ut hvor mye du kan løfte med ulike typer løfteredskap med 1-, 2- og 3 og 4-parter og ulike arbeidsvinkler. Dette gjelder:

  • når du kjenner hvor mye en part kan løfte, eller
  • at du kjenner vekten på en last som skal løftes, og du vil vite hvilken kapasitet du må velge på stroppene for å kunne løfte lasten