14 Prosedyrer og planlegging for løfteoperasjoner

Det første vi må bestemme når en løfteoperasjon skal gjennomføres, er hvem som er delaktige i operasjonen. Da kommer også straks spørsmålet opp om hvilke kvalifikasjonskrav som skal stilles til løftepersonellet – signalgiver, anhuker og kranfører. 

Selve operasjonen må også planlegges og vurderes. Her ser vi på risikobildet opp mot den type løfteredskap som velges og hvordan last skal anhukes og løftes, men også hvordan løftet avsluttes.