13 Dokumentasjon og sertifisering

Løfteredskap skal sertifiseres av sakkyndig virksomhet når risikovurdering, samsvarserklæring og bruksanvisning for redskapet er
lagt frem. Dessuten skal løfteredskapet være CE-merket og ferdigprodusert, dvs. klart til bruk.