12 Lover, forskrifter og standarder

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at personell i arbeid som anhukere og signalgivere skal ha opplæring. Vi skal se på arbeidsmiljøloven, maskinforskriften, og de nye HMS-forskriftene som erstatter den gamle brukerforskriften rettet mot anhuker og signalgiver.