11 Containere

Containere leveres til mange formål, Fordelene med en container er at den kan transportere last gjennom en hel logistikk-kjede uten omlasting. Containere brukes også til lager, produksjonslokaler og kontor/boenheter, men i dette kapitlet begrenser vi oss til containere brukt til vei-, skip- og offshoretransport.