6 Ståltauklemmer

Bruken av ståltauklemmer er knyttet til visse bruksregler. Her skal vi merke oss følgende regler som går på å:

  • Sette seg inn i produsentens bruksanvisning
  • Kjenne til antall klemmer avhengig av ståltaudimensjon, ståltautype og type kjerne i ståltauet
  • Utføre momenttiltrekking av bolter og intervaller for ettertrekking
  • Sørge for at klemmene blir montert riktig vei og med riktig avstand mellom