5 Ståltaustropper

Løfting av last med faste lengder, bestående av rør, stillasmaterialer og materialhiv, er hovedbruksområdet for ståltaustropper. De er også mye brukt i containerskrev og forløpere til kraner i forbindelse med ulike offshoreløft.