4 Sjakler

En sjakkel er et løfteredskap som brukes om koblingselement sammen med andre typer redskap. Det kan være i øyebolter, løfteøyne, direkte i flenskraver og til å koble sammen utstyr.