Bruk av løfteredskap

Boka tilfredsstiller dagens opplæringsplaner (G11) for anhuking både i landbasert industri, bygg- og anleggsvirksomhet og offshore.
Her er grundige, instruktive beskrivelser knyttet til et rikt utvalg av detaljerte foto. Hvert kapittel avsluttes med øvingsoppgaver og i delen om løftetabeller vises det hvordan du beregner kapasiteter, med oppgaver og fasit.