Betongarbeid

Betongarbeid tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplan i betongfaget Vg3/opplæring i bedrift. Her er inngående beskrivelse av både det praktiske og det teoretiske som kreves av en betongfagarbeider. Med denne læreboken sikres en god sammenheng mellom opplæring i skole og lærebedrift. Her inngår alle de tidligere lærefagene: Betong- og grunnarbeid, forskaling, armering og betongindustri.

Primærmålgruppen er elever på Vg2 Byggteknikk innenfor felles programfag produksjon/bransjelære og prosjekt til fordypning.