HMS og bransjelære

Læremidlet er delt i tre seksjoner og bygger i stor grad på tilsvarende læremidler som benyttes til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg i byggenæringen. Den første delen er en teori- og oppgavedel hvor bl.a. ett ni timers innføringskurs i HMS på skolen beskrives. I del to og tre er det lagt opp til praktisk utprøving av HMS-arbeid med skolen som læringsarena. Med Elevens HMS-håndbok kan elevene på en realistisk måte, prøve ut hvordan man bygger opp og bruker en HMS-perm på en bygg- og anleggsplass. Med hjelp av Elevens sikkerhetshåndbok kan eleven i samarbeid med lærer gjennomføre dokumentert sikkerhetsopplæring på det mest aktuelle arbeidsutstyr, før utplassering eller læretid.