Veien til fagbrev og jobbsøking

Det finnes fem veier til et fagbrev innen natur- og miljøfagene. Du bør vurdere alle fem og finne den som passer for deg. Veien gjennom Vg1 og Vg2 – for dem som går den – vil variere en del ut fra det programområdet som velges, mens læretiden i bedriften er helt tilpasset det yrkesvalget du har tatt for å ta et fagbrev.