Økonomi

Økonomi er grunnleggende når en bedrift starter opp, idet jobbene der jo skal sikre det daglige brød. Økonomer, forskere, ingeniører, håndverkere, men også leger må derfor ha kjennskap og ta stilling til økonomi. Håndverkere som sikter mer mot å levere konkrete resultater, og som er forankret i det private næringsliv, er helt og holdent avhengig av å forstå hvordan økonomien fungerer og påvirker bedriften.