Grunnleggende matematikk

De metodikkene vi tar opp her, får du bruk for ved utregning av enklere jobber rundt omkring på anlegg eller i planlegging. Det å regne og kontrollere at tall er riktig, er med på å øke kvaliteten på den jobben du gjør. Ingenting er dyrere og mer tidkrevende enn å gjøre om igjen unødvendige feil.
Boken gir en innføring i emner som du vil få bruk for i mange arbeidssituasjoner:

  • Mengdelære
  • Brøkregning
  • Prosentregning
  • Regning med likninger
  • Geometri og arealberegning