Økonomi og prosjektstyring - for anleggsgartner og naturbruk

Boka Økonomi og prosjektstyring gir gjennom sine tre forfattere grunnleggende økonomiforståelse og innblikk i teorien bak prosjektgjennomføring, ledelse og etablering av egen bedrift. Boka er basert på erfaringer og eksempler fra service- og produksjonsbedrifters hverdag med hovedvekt på grønn sektor og landbruk. Fra startkapitlet om grunnleggende matematikk via kapitlet om bruk av digitale hjelpemidler i prosjektstyringen til bokens tredje kapittel om regnskapsføring, driftsregnskap og analyse holdes den praktiske hverdagen for øye. Så følger bedriftslære og bedriftsøkonomi, forankret til naturbruk og anleggsgartnerfaget. Kapittel 5 fører inn i organisasjon og ledelse og i ulike selskapsformer for å sette opp en forretningsplan. Avslutningskapitlet tar opp sider ved jobbsøking og veien videre. Slik står eleven godt rustet til å forstå mekanismene som kreves for å starte eget selskap, såvel som det å være ansatt. Ved siden av anleggsgartnerfaget retter boka seg til dem som utdanner seg til agronomer, gartnere, skogoperatører og driftsoperatører i idrettsanleggsfag.