Bruddvirksomhet

Bruddvirksomhet krever et stort planleggingsarbeid og egne lover regulerer dette. Avfallshåndtering og miljøregnskap er også viktige sider ved virksomheten.