Forside » VG 3 » Steinfag » Geologi

Geologi

Kunnskap om bergartene og deres egenskaper hører inn under vitenskapen geologi. Geologi betyr egentlig læren om jorden, og faget omfatter mange egne fagområder. Kunnskap som omhandler forhold og sammenhenger der eksempelvis sand og leire, grunnvann, fossiler, vulkaner, jordskjelv og skred inngår, hører også til geovitenskapene.