Framside » VG 3 » Steinfag

Steinfag

Bergindustrien er en betydelig næring i Norge med ca 5000 ansatte fordelt på ca. 800 produksjonssteder. En steinfagarbeider beskjeftiger seg med bryting, behandling og bruk av naturstein. Derfor er også natursteinsbransjen viet mest plass i denne boka.

Som lærebok dekker den kompetansemålene for steinfaget i den delen av læreplanen som foregår i en lærebedrift. Boka er også egnet til ”prosjekt til fordypning” i Vg1 og egner seg for voksne som ønsker å ta fagprøven som praksiskandidat.