4. Landmåling

Landmåling er kunsten å se sammenheng mellom kart og terreng. Flotte anlegg skapes når anleggsgartneren har den nødvendige kompetansen og kan ta en ide fra tegnebrettet og så bygge den. Alt arbeid trenger et grunnlag.
I anleggsbransjen får vi det gjennom tegninger, oppmåling og stikning. Og for å forstå planene og tegningene vi arbeider etter, må vi også forstå hvordan utsetting av linjer  og høyder fungerer.