14. Om bransjens organisasjoner og utdanningsløpet

Her knyttes forbindelsen til starten av boka ved å se på historikken til sentrale organisasjoner i grøntanleggssektoren: Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, Norske landskapsarkitekters forening, BAD, PARK & IDRETT, Norsk forening for kirkegårdskultur, Norsk Gartnerforbund og Norsk trepleieforum. FAGUS er en paraplyorganisasjon for disse. Vi lar så bransjen presentere seg selv og sin virksomhet i dagens Norge før vi ser på utdanningen innen feltet.