3. Maskiner, utstyr og vedlikehold

Maskiner og utstyr står sentralt i moderne anleggsarbeid og er våre byggeredskaper. Anleggsarbeid utføres på en god og sikker måte bl.a. gjennom at alle anleggsarbeidere har gode kunnskaper og interesse for maskiner og utstyr. Valg av rett maskin til rett arbeidsoppgave, sammen med sikker og riktig bruk av den, skaper en god arbeidsplass. Et godt vedlikehold gir oss anleggsmaskiner i god teknisk stand som igjen gir oss en trygg og sikker arbeidsplass.