2. Universell utforming

Universell utforming er en strategi for å skape et samfunn der alle kan delta på lik linje. Det innebærer at bygg- og uteområder, tekniske løsninger, transportmidler, tjenester mv. må utformes på en måte som imøtekommer funksjonsevnen til befolkningen. Universell utforming er, i motsetning til tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne, å utforme samfunnet slik at alle kan bruke de samme løsningene.