Anleggsteknikk for anleggsgartnere

Boken hører til anleggsgarteren "grå" del
1. Hagekunsthistorie
2. Universell utforming
3. Maskiner, utstyr og vedlikehold
4. Landmåling
5. Geoteknikk
6. Fundamentering
7. Grusdekker og faste dekker
8. Kanter og murer
9. Trapper og ramper
10. Materialegenskaper og bruk
11. Lokal overvannsdisponering, LOD
12. Uteanlegg for barn og unge
13. Lover, forskrifter, standarder og veiledere
14. Om bransjens organisasjoner utdanningsløp