5) Turveier og stier i skog og mark

Dette kapitlet omhandler turveier og stier, fortrinnsvis i bynære strøk.

  • Turveier er flerfunksjonelle traseer for ferdsel til fots, med sykkel, barnevogn eller rullestol. De er opparbeidet med bærelag, god drenering og jevnt toppdekke og må tåle kjøring med vedlikeholdsmaskiner. Partier spesielt tilrettelagt for rulleski/rullestol kan/bør være asfaltert. Ved helårsbruk kreves lys. Turveiene skal merkes.
  • Stier er traseer primært beregnet for ferdsel til fots. Men stiene er også blitt populære arenaer for terrengsyklister. De har begrenset grad av opparbeiding i grunnen, men kavlinger (se side 124), små broer og klopper samt noen grad av drenering kan være nødvendig. Normalt er det ingen krav om belysning. Stiene skal merkes.