10) Idrettshaller med vekt på flerbrukshaller

Vi deler idrettshaller inn i de to hovedkategoriene flerbruks- og spesialhaller. Flerbrukshaller kan vekselvis brukes til ulike idrettsaktiviteter (vekselbruk/parallell sambruk) uten at det tar vesentlig tid for ekstra klargjøring eller omgjøringer av anlegget, noe som ofte kan medføre unødig tap av brukstid i anlegget. Spesialhaller er planlagt og bygd slik at de først og fremst tilfredsstiller funksjonskravene til én spesiell idrett.