Idrettsanlegg, Drift og vedlikehold

Dette er en oppdatert bok om driftsoperatørens oppgaver i forhold til idrettsanlegg og utstyr.
Boka har fokus på den grunnleggende fagteorien for elever som tar Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag. Ut fra utviklingen i faget og behovet for oppdatert fagkunnskap er det gode grunner for å se dette verket som en godt egnet oppslagsbok for driftsansvarlige i kommuner, lærebedrifter, foreninger og idrettslag landet rundt. Læreboka er også et viktig supplement til brevkurset for de som velger å ta fagbrev etter mange års praksis på idrettsanlegg.