Kran- og løfteoperasjonsfaget

Her vil du finne fagstoff og læringsressursar knytte mot kran- og løfteoperasjonsfaget. Faget høyrer inn under utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.