Grunnleggjande teikningslære

Her på Bokas nettressurs vil du finne fleire teikningseksempel og meir stoff rundt teikning generelt. Du vil kjenne igjen strukturen frå boka, og vi håper det gjer det enkelt å finne det du er interessert i.