Planlegging, stikking og oppmåling

  • Planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser
  • Utarbeide fremdriftsplaner for arbeider og bestille materiell i samsvar med tegninger og beskrivelser
  • Bruke digitale måleverktøy
  • Bruke nivellerings- ogoppmålingsutstyr til stikking av anleggstekniske arbeid
  • Varsle om arbeid og sikre og sperre av byggeplasser og anleggsområder etter gjeldende regelverk
  • Kontrollere underlag og sikre fastmerke og utmålte punkt