Helse, miljø og sikkerhet

  • Kunne se farlige situasjoner, eks manglende rekkverk, feil ved maskiner og verktøy
  • Arbeide riktig og bruke nødvendige hjelpemidler, slik at kroppen unngår belastningsskader
  • Utøve sitt yrke på en måte som unngår ulykker og skader på det ytre miljø (forurensing)
  • Kjennskap til bedriftens stoffkartotek.
    Ta hensyn til faremomenter ved bruk av kjemikalier: for eks. oljer, syrer, epoxymaterialer, menbraner og primere, forskjellige bindemidler, tetningsstoffer og limprodukter
    Stoffkartotekforskriften
  • Har deltatt i vernerunder