Fjell- og bergverksfaget

Her finn du ressursar som kan brukar i samband med fordjuping i fjell- og bergverksfaget.

Boka får du kjøpt på www.bnf.as eller ved å sende ein e-post til post@bnf.as. Boka finst førebels berre på bokmål.