Asfaltfaget

Asfaltarbeid har vore ein viktig del av samfunnsbygginga etter andre verdskrig, og faget kan vise til solide tradisjonar også i Noreg. Asfalteringsarbeid sysselset i dag tusenvis av menneske og er særleg knytt til bygginga av moderne infrastruktur. Utbygginga av vegnettet, men også flyplassar, kaianlegg, industriområde og byggjefelt krev mykje asfaltarbeid. Og då må det kvalifiserte fagarbeidarar til. Kanskje vil du bli ein av dei?

Boka får du kjøpt på www.bnf.as eller ved å sende ein e-post til post@bnf.as