Asfaltfaget

Asfaltarbeid har vært en viktig del av samfunnsbyggingen etter andre verdenskrig, og faget kan vise til solide tradisjoner også i Norge. Asfalteringsarbeid sysselsetter i dag tusenvis av mennesker og er særlig knyttet til byggingen av moderne infrastruktur. Utbyggingen av veinettet, men også flyplasser, kaianlegg, industriområder og byggefelt krever mye asfaltarbeid. Og da må det kvalifiserte fagarbeidere til. Kanskje vil du bli én av dem?

Boka får du kjøpt på www.bnf.as eller ved å sende en e-post til post@bnf.as