Yrkeslære

Læremidlet tar læreplanen i felles programfag, produksjon på alvor. Alle de 18 yrkene innenfor bygg- og anleggsteknikk presenteres innenfor sine fem programområder: Anleggsteknikk, Byggteknikk, Klima-, energi- og miljøteknikk, Overflateteknikk og Treteknikk. I tillegg presenteres de fire særløpsfagene kort på slutten av boka. Kompetansemålene innenfor produksjon dekkes dels i felleskapitler og dels i forbindelse med presentasjon av yrkene knyttet til sine spesielle verktøy, materialer, arbeidsoppgaver og HMS.

Her på "Bokas nettressurs" vil du finne en del lærestoff og lenker beregnet på fordypning innenfor de enkelte fagene. Her er stoffet delt inn etter samme prinsipp som i boken, dvs. under programområder og i tilknytning til yrkene.

For å navigere i nettressursen brukes menyen i venstre kolonne. Hvis du vil til bokens førsteside igjen klikker du på banneret med tittelen.