Anleggsmaskinførerfaget

Her utvikles nettressurser til fagopplæringen i samarbeid med   BYGGOPP , opplæringskontorene innenfor bygg- og anleggsteknikk.

Boka får du kjøpt på www.bnf.as eller ved å sende en e-post til post@bnf.as