Anleggsteknikk

Her vil du finne fagstoff og læringsressursar knytte mot kompetansemål i læreplanane for anleggsmaskinførarfaget, asfaltfaget, banemontørfaget, fjell- og bergverksfaget og veg- og anleggsfaget.