Anleggsteknikk

Her vil du finne fagstoff og læringsressurser knyttet mot kompetansemål i læreplanene for anleggsmaskinførerfaget, asfaltfaget, banemontørfaget, fjell- og bergverksfaget og vei- og anleggsfaget.