Bergsprengning

Sprengning er et fagområde med lange tradisjoner her i landet, og på
de fleste anlegg inngår det i dag sprengningsarbeid.

Myndighetene setter i sitt regelverk strenge krav til kunnskaper og holdninger til den som skal utføre slikt arbeid. For at du i framtiden skal kunne kalle deg en god skytebas, bør du passe på å utnytte tiden du får sammen med andre erfarne utøvere i faget.

Sett deg godt inn i sikkerhetsrutiner, lær om egenskaper i berget og om forskjellige sprengningsteknikker og typer sprengstoff med tilbehør.