Anleggsmaskinførerfaget

Anleggsmaskinføreren kjører, bruker og vedlikeholder forskjellige maskintyper.

Sentrale arbeidsområder er

  • kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser
  • bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr
  • arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging
  • nivellering og enklere stikking
  • kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg
  • grunnarbeid og vegbygging